De wet veronderstelt dat een werknemer in een ondergeschikte positie zit: hij neemt werk aan en doet dit om een loon te krijgen. Er bestaat een uitvoerige reeks regels die de werknemer moet beschermen tegen onevenwichtige situaties of zelfs misbruik door de werkgever.

Arbeidsovereenkomst

Het is natuurlijk niet zo dat enkel de werkgever verplichtingen heeft, ook werknemers moeten het een en ander naleven en zich inzetten voor een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Sociale zekerheid

Samen banen we ons een weg door de vele wetten, cao’s en reglementen om jouw bezorgdheden weg te nemen en te verzekeren waar je als ondernemer en werkgever recht op hebt: niet alleen wat de arbeidsovereenkomst betreft, maar ook sociale zekerheid.

We helpen je graag met vragen over:

  • arbeidsovereenkomst;
  • arbeidsreglement;
  • welzijn op het werk;
  • privacy;
  • ontslag;
  • concurrentie;
  • sociaal statuut en schijnzelfstandigheid;
  • arbeidsongevallen;
  • conflict met RSZ, RVA;
  • ...

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.