Een onenigheid tussen buren kan klein en onschuldig beginnen, maar al snel uitgroeien tot een ernstig geschil waarbij oude conflicten worden opgerakeld en het dagelijks leven zwaar wordt belast. Het leven aan de andere kant van de haag kan zo een grote impact hebben op dat van jou.

Minnelijke schikking

Onze constructieve aanpak leent zich uitstekend tot het oplossen van dit soort situaties, waarbij vaak veel erger kan worden voorkomen door alle standpunten naast elkaar te leggen en oog te hebben voor elkaars bezorgdheden. Ook indien we er onderling niet uit komen, kan een oproeping in verzoening bij de vrederechter nog oplossingen bieden. Samen zoeken we naar de beste aanpak.

Denk aan:

  • overhangende takken;
  • bepalen van de perceelsgrens;
  • geluidshinder;
  • pesterijen;
  • afwateringsvoorzieningen;
  • bezwaren tegen bouwplannen;
  • ...

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.