De wet gaat ervan uit dat je als werknemer in een ondergeschikte positie zit: je neemt werk aan en doet dit om een loon te krijgen. Er bestaat een uitvoerige reeks regels die je moet beschermen tegen onevenwichtige situaties of zelfs misbruik door de werkgever.

Arbeidsovereenkomst

De verhouding werknemer - werkgever is gevoelig en moet van geval tot geval beoordeeld worden. Het is bovendien niet enkel de werkgever die verplichtingen heeft, ook werknemers moeten het een en ander naleven.

Sociale zekerheid

Samen banen we ons een weg door de vele wetten, cao’s en reglementen om jouw bezorgdheden weg te nemen en te verzekeren waar je recht op hebt: niet alleen wat de arbeidsovereenkomst betreft, maar ook sociale zekerheid.

We helpen je graag met vragen over:

  • arbeidsovereenkomst;
  • arbeidsreglement;
  • welzijn op het werk;
  • privacy;
  • ontslag;
  • concurrentie;
  • sociaal statuut en schijnzelfstandigheid;
  • arbeidsongevallen;
  • conflict met RSZ, RVA;
  • ...

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.