Met Fair Advocaten willen we het graag anders doen dan bij andere advocatenkantoren.

Het klassieke advocatenwerk – denk aan groteske toga’s, intimiderende pleidooien en strenge vonnissen – zetten we in als laatste redmiddel.

Het liefst werken we preventief. Ons ultieme doel is problemen voorkomen en langdurige, evenwichtige samenwerkingen nastreven. We helpen bijvoorbeeld met het opstellen van sluitende contracten, het tijdig bijsturen van onderhandelingen en het ondersteunen bij bemiddelingssessies.

Constructieve oplossingen

Of het nu gaat over een meningsverschil met een zakenpartner over die laatste factuur of een onenigheid met je buurman over een overhangende tak: meestal heeft iedereen er baat bij om in de toekomst nog samen door één deur te kunnen. Een uitgebreid potje de juridische degens kruisen draagt hier zeker niet aan bij.

Verdediging voor de rechtbank

Vaak heeft een conflict al kunnen kiemen of word je meteen geconfronteerd met een dagvaarding (bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding). Ook dan strijden we graag samen met jou voor een oplossing die, bovenal, fair is.

Transparant en digitaal

Met een keuze voor Fair Advocaten kies je voor een juridische rechterhand met een laagdrempelige, open werkwijze. Dankzij onze voortdurende tussentijdse communicatie ben je up-to-date tijdens elke fase van een dossier: of het nu gaat over de redactie van een overeenkomst, een reeks bemiddelingsvergaderingen of een gerechtelijke procedure. We werken aan toegankelijke digitale oplossingen om je hierbij een zo goed mogelijke dienstverlening te geven.

Vaste prijzen

Ten slotte hanteren we een vast uurtarief (en geen veelvoorkomende extra kantoorkosten zoals 'opening dossier', 'kost per brief of e-mail' en 'kopiekosten'), en waar mogelijk pakketprijzen, zodat van in het begin duidelijk is hoeveel ons werk jou zal kosten.

Joren Janssen met klant
Joren Janssen

Over Joren Janssen

Wie zit er achter Fair Advocaten?

Ik ben Joren, jurist/advocaat en gedreven probleemoplosser. Aangenaam!

In 2015 zette ik mijn eerste stappen als advocaat. Doorheen de jaren bouwde ik ervaring op met dossiers in verschillende rechtsdomeinen: van alledaagse privégeschillen tot bijzondere commerciële kwesties.

Na een masteropleiding rechten aan de Universiteit Hasselt heb ik, naast studiedagen over uiteenlopende onderwerpen, aanvullende opleidingen voltooid over insolventierecht (collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie en faillissement) aan de KU Leuven en arbeids- en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Naast advocaat ben ik praktijkassistent in de masteropleiding rechten van de Universiteit Hasselt en docent gerechtelijk recht, insolventie- en consumentenrecht in de basisopleiding schuldbemiddeling voor OCMW- en CAW-medewerkers.

Ik was ook gedurende twee jaar actief als bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Limburg.