In regel worden er geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door Fair Advocaten bv via deze website. Dit gebeurt enkel mits actie van jou als gebruiker zelf, namelijk wanneer je gegevens meedeelt via het contactformulier of wanneer je ons rechtstreeks contacteert.

De gegevens worden met volgende doeleinden verwerkt:

  • Communicatie met de gebruiker in het kader van zijn contactaanvraag;
  • Voor marketingdoeleinden wat het e-mailadres en of fysiek adres betreft, zij het enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief).

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij dit door de wet wordt vereist.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, de concrete doeleinden van deze verwerkingen, de categorie├źn van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorie├źn ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en deze te laten verwijderen.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via het contactformulier of info@fairadvocaten.be.