Fair Advocaten respecteert jouw privacy. Om een goede (online) dienstverlening te kunnen aanbieden, is een verwerking van bepaalde persoonsgegevens vaak noodzakelijk. Wij doen dit enkel waar nodig en houden rekening met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG/GDPR).

Deze privacyverklaring geeft meer info over welke van jouw persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen, hoelang we ze bewaren en met wie we ze delen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je met ons contact hebt. Je kan deze website raadplegen zonder ons persoonsgegevens te bezorgen, maar als je onze policy niet aanvaardt, kunnen wij waarschijnlijk geen diensten leveren of zal de website mogelijk niet optimaal functioneren.

1. Identificatie van de verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is:

Fair Advocaten BV

Genkersteenweg 204/3, 3500 Hasselt

BE 0754.929.323

info@fairadvocaten.be

+32 471 94 23 88


2. Welke gegevens worden verzameld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer en nadat je contact met ons opneemt. Dit gaat dan over de volgende soorten gegevens:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • (Oude) functietitel(s) en/of naam werkgever(s)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ondernemings- en BTW-nummer
 • Documenten in het kader van de antiwitwaswetgeving, zoals een eID

3. Voor welke doelen en op welke grondslag worden deze gegevens verzameld?

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor één of meerdere doeleinden. Dit gaat dan over de persoonsgegevens zoals vermeld onder titel 2, alsook alle andere informatie die je aan ons meedeelt en/of die relevant is bij het uitvoeren van een bepaalde verwerking. We verzamelen geen gevoelige gegevens of strafrechtelijke gegevens, tenzij dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hieronder vind je een opsomming van de mogelijke redenen van verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens enkel hiervoor verwerken indien je, in die bepaalde context, met ons contact opneemt.

 1. Het beheren van een klantendossier (art. 6, §1 (b), (c) en (f) AVG)
 2. De uitvoering van onze dienstverlening (art. 6, §1, (a), (b) en (c) AVG)
 3. Nieuwsbrieven en andere klantencommunicatie (art. 6, §1 (a) en (f) AVG)
 4. Facturatie en boekhouding (art. 6, §1 (c) AVG)
 5. Geschillen (art. 6, §1 (f) AVG)
 6. Contact met professionele partners (art. 6, §1 (b) en (f) AVG)
 7. Sollicitaties (art. 6, §1 (a) en (b) AVG)

4. Jouw rechten

Jij bent de eigenaar van je persoonsgegevens en bepaalt welke verwerkingen mogen gebeuren.

Neem contact met ons op als je:

 • Een kopie wil van de persoonsgegevens waarover wij beschikken
 • Je persoonsgegevens wil verbeteren en/of wissen
 • Bezwaar wil maken tegen (een bepaalde) verwerking van je persoonsgegevens
 • Je toestemming voor (een bepaalde) verwerking wil intrekken

Bij de behandeling van een dergelijk verzoek kunnen we aanvullende informatie opvragen, zoals een verantwoording of een kopie van de voorkant van je eID, teneinde je identiteit te verifiëren.

Als je een bezwaar of klacht over de verwerking van je persoonsgegevens wil indienen, kan dit ook bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02 274 48 00 – contact@apd-gba.be).

5. Bewaringstermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan de termijn waarin ze nodig zijn om de doeleinden onder titel 3 te verwezenlijken. In ieder geval bewaren we ze niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik ervan, uitgezonderd sollicitatiegegevens (uiterlijk 2 jaar na laatste gebruik) en eventuele andersluidende wettelijke termijnen (vb. antwitwaswetgeving: 10 jaar).

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden en beveiliging

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen onbedoelde of ongewettigde aanpassingen, toegang, gebruik of openbaarmaking.

Om de doeleinden onder titel 3 te verwezenlijken, delen wij jouw persoonsgegevens, enkel voor zover dit noodzakelijk is, met onze IT-partner, accountant, overheidsinstanties en gerechtelijke autoriteiten.

We hebben de nodige afspraken gemaakt met derden met wie wij samenwerken om onze dienstverlening aan te bieden en jouw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. We geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat ze ook daar een evenwaardige bescherming genieten.

7. Slot

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan, rekening houdende met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Op onze website vind je steeds de meest actuele versie terug.

Heb je vragen over dit privacybeleid? Aarzel niet om ons te contacteren via info@fairadvocaten.be of +32 471 94 23 88.