Met onze naam en introductie op de homepage heb je het vast al wel door: het klassieke advocatenwerk – groteske toga’s, intimiderende pleidooien en strenge vonnissen – is voor ons een laatste redmiddel.

Naast een focus op preventie, met behulp van duidelijk begrijpbare overeenkomsten, hebben wij ons ook toegelegd op bemiddeling als vorm van geschillenoplossing.

Je kan ons contacteren om jou in een conflict bij te staan tijdens een bemiddeling of om tussen te komen als vrijwillig en onafhankelijk erkend bemiddelaar. Wij stappen mee in het dossier en helpen alle partijen om terug samen te communiceren, elkaars belangen te zien en tot een evenwichtige minnelijke oplossing te komen. Als er een akkoord wordt bereikt, heeft dit dezelfde waarde als een definitief vonnis van de rechtbank.

Door deze manier van aanpak wordt de klassieke ‘geschillenbeslechting’ via de rechtbank vaak succesvol vermeden, worden de kosten tot een minimum beperkt én komt er vaak zelfs nog een mooie (handels)relatie met je tegenpartij tot stand, die ondanks alles nog vele jaren kan duren.