4 januari 2021
4 min.

Of je thuis bent in de juridische wereld of niet: de toenemende aandacht aan ‘buitengerechtelijke geschillenoplossingen’ zal je niet zijn ontgaan. Veel rechtbanken willen (en verplichten soms) dat discussies eerst aan een bemiddelaar worden voorgelegd. Op de werkvloer wordt weleens een externe persoon betrokken om een conflict objectief te bekijken. Ook gemeentes en politiezones zetten steeds vaker in op alternatieve oplossingsmethoden om het bestuur te handhaven en de burger niet meteen met een dagvaarding aan te vallen.

Bij alternatieve geschillenoplossing staat vaak aandacht voor alle kanten van het verhaal centraal. Je let niet alleen op je eigen standpunt, om vervolgens met harde hand proberen je gelijk te halen. Je geeft ook aandacht aan de belangen en wensen van de andere partij(en), zonder ‘soft’ te worden en je over te geven.

Vele onderzoeken hebben aangetoond dat buitengerechtelijke conflictafhandeling voordeliger is voor de portemonnee én leidt tot betere langdurige oplossingen dan een vonnis van de rechtbank.

Wij geloven sterk in deze aanpak en volgen de nieuwe evoluties in het vakgebied op. We bekijken per dossier of buitengerechtelijke conflictafhandeling mogelijk en aangewezen is.

Omdat ze niet altijd even gekend zijn, zetten we de basisprincipes van de drie voornaamste methoden op een rijtje.

Onderhandelen

Iedereen heeft weleens onderhandeld: het ruilen van verzamelkaarten op de speelplaats, de prijs die je betaalt voor een tweedehands boekenkast of de verdeling van een erfenis.

Het eigenbelang zal nog altijd primeren, maar door samen rond tafel te zitten en te luisteren naar elkaar kan toch een akkoord worden bereikt. Je kan dit doen met alleen de betrokken partijen erbij, maar ook in aanwezigheid van advocaten en andere adviseurs of experten. Vooral een advocaat zal je goed kunnen adviseren over wat wel en niet in een rechtsgeldige overeenkomst kan worden geschreven.

Wij staan je graag bij, voor of achter de schermen, om samen een goede deal na te streven tijdens onderhandelingsgesprekken. In tegenstelling tot het klassieke uitgangspunt, namelijk ieder streeft zijn of haar eigen belang na, zullen wij wel aandachtig zijn voor wat de tegenpartij wil en je hierover adviseren.

Collaboratief onderhandelen

Collaboratief onderhandelen is een specifieke vorm van onderhandelen waarbij de partijen en hun advocaten in dialoog gaan, maar waarbij de advocaten een bijzondere opdracht hebben gekregen met het oog op het bekomen van een akkoord.

De advocaat moet een specifieke opleiding hebben gevolgd en treedt niet op in zijn klassieke rol: hij zal samen met de andere advocaat proberen oplossingen te bedenken en de partijen van een akkoord te overtuigen. Er is hierbij geen sprake van een neutrale externe persoon, maar een expert kan wel betrokken worden om advies te geven.

Belangrijk is dat de collaboratieve advocaat enkel voor deze onderhandelingen mag optreden: als de onderhandelingen afspringen of er zich een probleem voordoet met de uitvoering van het akkoord, dan kan de advocaat nadien niet meer in het dossier optreden.

We adviseren je graag bij je keuze voor deze onderhandelingsvorm en een collaboratief advocaat. Mocht er geen akkoord worden bereikt of niet worden nageleefd, dan staan we je graag bij voor de rest van het geschil.

Bemiddelen

Bij een bemiddeling komt een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke externe persoon mee aan tafel zitten. De partijen zullen nog altijd hun verhaal kunnen uiteenzetten en proberen elkaar te overtuigen, maar de neutrale bemiddelaar zal de gesprekken in goede banen leiden en gevoelige punten zo aanpakken zodat een oplossing mogelijk is.

Om op te treden als erkend bemiddelaar moet deze een opleiding hebben gevolgd, erkend worden door de Federale Bemiddelingscommissie en jaarlijks bijscholing te volgen.

De bemiddelaar kan op vraag van de partijen een overeenkomst opstellen, die vervolgens door de rechtbank kan worden bevestigd. Op die manier hebben de partijen zelf een akkoord bereikt, waar ze allebei achter staan, en kan dit toch worden afgedwongen alsof de rechtbank een vonnis heeft uitgesproken.

De kosten van de bemiddelaar worden in principe onder alle partijen gelijk verdeeld, terwijl de rechtbank meestal de verliezende partij tot het dragen van alle kosten veroordeelt. Door het verdelen van de lasten valt de kostprijs relatief mee.

Je kan bij ons terecht voor advies over deze werkwijze en de keuze van een erkend bemiddelaar. We staan je ook graag als advocaat bij in bemiddelingssessies.

Conclusie

Buitengerechtelijke geschillenoplossingen zijn niet nieuw, maar winnen steeds meer aan belang. Procedures voor de rechtbank kosten veel geld, duren lang en zorgen ervoor dat minstens één partij altijd slecht nieuws krijgt. Bij onderhandelings- en bemiddelingsmethoden ligt de focus op het zoeken van een gemeenschappelijk draagvlak en het creëren van alternatieve oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen ‘wint’. Jij kiest zelf de uitkomst, niet een rechter die de feiten niet heeft meegemaakt.

Fair Advocaten kijkt in elk dossier samen met jou wat de beste oplossing is: zo creëren we veel grotere slaagkansen en een perspectief op positieve, langdurige relaties met de andere partij.