4 januari 2021
4 min.

Als ondernemer in Vlaanderen kun je beroep doen op een uitgebreide reeks van steunmaatregelen van de federale, Vlaamse en lokale overheden. De voorwaarden om er effectief aanspraak op te maken zijn wel streng, de steun is vaak beperkt in verhouding tot een normale omzet en bij misbruik wordt er streng opgetreden.

Vooraleer je een aanvraag indient, is het dus van groot belang dat je goed weet welke steun je aanvraagt en of je hier onvoorwaardelijk op kan rekenen. Een terugvordering van de compensatie kun je natuurlijk wel missen.

We lichten enkele maatregelen toe die aanzienlijke financiële steun bieden en die voor de meeste ondernemers van belang zijn.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Het zou de naam van een nieuwe conservatieve politieke partij kunnen zijn, maar eigenlijk gaat het over een nuttige steunmaatregel waarbij 10% van de omzet wordt vergoed wanneer een onderneming minstens 60% omzet heeft verloren tijdens een bepaalde referentieperiode. De referentieperiode is afhankelijk van de maand waarvoor de steun wordt gevraagd.

De steun kan aangevraagd worden zonder het omzetverlies te moeten aantonen wanneer de onderneming verplicht moest sluiten (bv. horeca en niet-essentiële winkels in bepaalde periodes). Was er geen verplichte sluiting, dan moet 60% omzetverlies worden aangetoond aan de hand van de cijfers van het voorgaand boekjaar of, wanneer je een starter bent, het financieel plan.

Ook ondernemers in bijberoep kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel, zij het in beperktere mate.

Premie na omzetverlies

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden (afhankelijk van de omvang van het bedrijf), kunnen een premie aanvragen gelijk aan 10% van de omzet behaald in diezelfde kwartalen van 2019.

Belangrijk: andere, reeds ontvangen steunbedragen worden in mindering gebracht. De premie is ook beperkt tot 70% of 90% van de vaste kosten van de onderneming. Winstmarges worden dus buiten beschouwing gelaten.

Overbruggingsrecht

Deze maatregel houdt in dat je tot één jaar het recht op kinderbijslag en geneeskundige verzorging behoudt zonder dat je sociale bijdragen betaalt, alsook dat je een maandelijkse uitkering ontvangt gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen.

Het overbruggingsrecht bestond al vóór de coronacrisis, maar is qua toepassingsmogelijkheden uitgebreid: zo kunnen ondernemers die verplicht moesten sluiten in het voorjaar van 2020 hier aanspraak op maken, alsook ondernemers die onder bepaalde omstandigheden hun professionele activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen vrijwillig hebben stopgezet. Denk in dit laatste geval aan werknemers in quarantaine, een te grote daling van productie,… waardoor open blijven verlieslatend werd.

Houd er rekening mee dat deze maatregel hoogstens één jaar geldt en dat als je deze nu gebruikt, je hier op een later tijdstip mogelijk geen aanspraak meer op kan maken: bijvoorbeeld wanneer je onderneming in normale tijden toch in woelig vaarwater komt of zelfs failliet wordt verklaard.

Handelshuurlening

Huur je een pand voor je professionele activiteit, maar lukt het je niet om de huurprijs op tijd te betalen? Indien je op een bepaald ogenblik je winkel volledig of gedeeltelijk hebt moeten sluiten, kun je de Vlaamse overheid vragen om tot twee maanden huur voor te schieten in de vorm van een lening.

Deze maatregel vereist wel dat de verhuurder wat water bij de wijn doet en zelf ook één of twee maanden huur kwijtscheldt. Bovendien betaal je een rente van 2% op het geleend bedrag en moet dit binnen de twee jaar aan de overheid worden terugbetaald.

Winwinlening of vriendenaandeel

Particulieren konden eerder al een achtergestelde lening geven aan kmo’s, wat voor de particulier een interessante investeringsmogelijkheid is en voor de ondernemer een kapitaalinjectie tegen interessante voorwaarden. In oktober 2020 werden de regels hierrond versoepeld: de lening kan bijvoorbeeld langer lopen, het krediet kan oplopen tot 300.000,00 EUR per onderneming en een het fiscale voordeel is ook groter.

Onder bepaalde voorwaarden kan dit soort lening dus veel interessanter zijn dan de meer voor de hand liggende alternatieven, zoals een lening bij de bank of investering van een andere onderneming.

Conclusie: veel aanbod, zelf te vragen

Veel informatie is terug te vinden op de websites van de bevoegde overheden, maar mogelijk zie je door de bomen het bos niet meer of is de aanvraagprocedure niet duidelijk. Er zijn ook nog vele andere maatregelen die een beperkter voordeel hebben of die slechts voor een bepaalde sector van belang zijn, maar die voor jou net wel relevant kunnen zijn. Een gedeelte van de bovenstaande informatie kan intussen ook al veranderd zijn, gelet op de voortdurende evaluatie van de steunmaatregelen door de overheden.

Je krijgt echter niets zomaar cadeau: elke maatregel moet door (of voor) jou worden aangevraagd en vaak moet je omzetverlies worden aangetoond.

Contacteer ons gerust: wij zoeken graag voor je uit op welke steun je recht hebt en helpen je zoveel mogelijk op weg met de aanvraag.