Advocaten zijn voor bepaalde werkzaamheden onderworpen aan het preventieve luik van de witwaswet van 11 januari 1993. Het gevolg hiervan is dat wij bij aanvang van een dossier telkens een identificatie moeten doen van onze cliënten en moeten nagaan of bepaalde opdrachten, dossierelementen,… leiden tot verhoogde waakzaamheid voor een risico op witwasactiviteiten.

De bedoeling van deze regels is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Wanneer wij als advocaat weten of vermoeden dat er bepaalde verrichtingen worden uitgevoerd die met deze misdrijven verband houden, moeten wij dit verplicht melden aan onze stafhouder. Dit kan leiden tot een melding bij het openbaar ministerie.

Indien wij vermoeden dat een zaak betrekking heeft op dit soort feiten, zullen wij onze tussenkomst moeten weigeren.

Voor het overige geldt natuurlijk ons beroepsgeheim en garanderen wij volledige discretie.