Het kantoor is gesloten van 12 tot en met 14 juni.

Laat gerust een bericht achter, we volgen dit nadien zo snel mogelijk op.

  • Eerste afspraak: 80,00 EUR
  • All-in uurtarief: 130,00 EUR
  • Verplaatsingen uurtarief: 65,00 EUR

Geen dossier-, kopie-, verplaatsings- of briefkosten: wij houden het eenvoudig.

Wij werken met een forfaitair uurtarief en informeren je op voorhand zo goed mogelijk over het aantal uren waaraan je je mag verwachten. Waar mogelijk spreken we op voorhand een vaste totaalprijs af: bijvoorbeeld bij het opmaken van algemene voorwaarden, modelcontracten, incassodiensten,…

Het enige wat hierbij kan komen zijn uitzonderlijke specifieke uitgaven of diensten tegen betaling waarvoor wij op andere instanties een beroep moeten doen: aangetekende zendingen, gerechtsdeurwaarders, vertalers, deskundigen, overheidsinstanties,… Deze kosten worden ofwel door jou rechtstreeks aan deze andere partij betaald, ofwel wordt dit door ons 1-op-1 doorgerekend. Vooraleer deze kosten worden gemaakt bespreken we dit natuurlijk.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Bemiddelaar

  • All-in uurtarief: 170,00 EUR

Het uurtarief als bemiddelaar wordt verdeeld onder de verschillende betrokken partijen.

Het enige wat hierbij kan komen zijn diensten tegen betaling waarvoor wij op andere instanties een beroep moeten doen: gerechtsdeurwaarders, vertalers, deskundigen, overheidsinstanties,… Deze kosten worden ofwel door jou rechtstreeks aan deze andere partij betaald, ofwel wordt dit door ons 1-op-1 doorgerekend. Vooraleer deze kosten worden gemaakt bespreken we dit natuurlijk.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Rechtsbijstandsverzekering

Misschien heb je een verzekering waarin een dekking rechtsbijstand is voorzien: dit houdt in dat je verzekeringsmaatschappij onze kosten voor bepaalde juridische kwesties voor haar rekening neemt. Vraag dit na bij je maatschappij of bezorg ons een kopie van je verzekeringspolis en we kijken het na.

Pro Deo

Iedereen heeft het recht op juridische bijstand, maar niet iedereen heeft hier de financiële middelen voor. Bij onze kennismaking gaan we voor particulieren altijd na of je voor pro Deo (tweedelijns juridische) bijstand in aanmerking komt. In dat geval betaal je per dossier niets of hoogstens een kleine forfaitaire bijdrage. Vraag het ons zeker als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt.