Bij Fair Advocaten rekenen we geen kost aan voor de opening van een dossier, geen administratiekost per brief of kopie, geen kilometervergoedingen,… Wij werken met één forfaitair uurtarief en informeren je op voorhand zo goed mogelijk over het aantal uren waaraan je je mag verwachten. Waar mogelijk spreken we een vaste totaalprijs af.

Ons all-in uurtarief is 110,00 EUR exclusief btw. Dit staat gelijk aan 133,10 EUR per uur inclusief btw.

Mogelijk zijn er nog bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden. We hebben het over diensten tegen betaling waarvoor wij op andere instanties een beroep moeten doen: gerechtsdeurwaarders, vertalers, deskundigen, overheidsinstanties,… Deze kosten worden ofwel door jou rechtstreeks aan deze andere partij betaald, ofwel wordt dit door ons 1 op 1 doorgerekend. Vooraleer dit soort kosten wordt gemaakt, bezorgen we je indien gewenst steeds een prijsinschatting.

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk heb je een verzekering waarin een dekking rechtsbijstand is voorzien: dit houdt in dat je verzekeringsmaatschappij de kosten in bepaalde juridische kwesties voor haar rekening neemt. Vraag dit na bij je maatschappij of bezorg ons een kopie van je verzekeringspolis en we kijken het na.

Pro Deo

Iedereen heeft het recht op juridische bijstand, maar niet iedereen heeft hier de financiële middelen voor. Bij onze kennismaking gaan we altijd na of je voor pro Deo (tweedelijns juridische) bijstand in aanmerking komt. In dit geval betaal je per dossier hoogstens een forfaitaire bijdrage van 125,00 EUR, de rest wordt door de Belgische Staat voorgeschoten. Vraag het ons zeker als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt.