Het kantoor is gesloten van 12 tot en met 14 juni.

Laat gerust een bericht achter, we volgen dit nadien zo snel mogelijk op.

Elk bedrijf, groot of klein, heeft in grote lijnen één doel: een product of dienst verkopen en daar voldoende omzet uit halen, liefst met wat winst. We werken hieraan door sterke producten of diensten uit te werken, klanten aan te trekken, betrouwbare partners en werknemers te zoeken,…

Om dit alles in goede banen te leiden bestaat er, over wel elk denkbaar onderwerp, wet- en regelgeving. Regels die ervoor zorgen dat ondernemingen een min of meer gelijk speelveld betreden en dat consumenten voldoende garanties krijgen om hun rechten te beschermen.

In de afgelopen jaren werd een volledig nieuw Burgerlijk Wetboek (ter vervanging van dat uit 1804), nieuwe B2B-regels én talloze Europese bepalingen geïntroduceerd. De regels kennen is één ding, weten waar de wet je speelruimte toelaat is nog iets anders.

Wij helpen je graag om deze informatie begrijpelijk en concreet toepasbaar te maken voor jouw onderneming.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de basis van jouw externe werking: de principes waaraan jij je zal houden en waarvan je verwacht dat je handelspartner of klant hetzelfde zal doen.

Ook al gaat het over de ‘kleine lettertjes’, onderschat het belang ervan niet: ze kunnen grote gevolgen teweegbrengen. Denk aan betalingsvoorwaarden voor facturen, mogelijkheden om een samenwerking op te zeggen of je prestaties te schorsen, een definitie van overmacht,…

Wij maken er een punt van om heldere, begrijpelijke algemene voorwaarden op te maken. Op die manier heb je een handig werkdocument, waarbij iedereen van in het begin weet waar hij aan toe is.

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten

Offertes, orders, contracten, overeenkomsten,… Het zijn allemaal synoniemen voor hét fundament van je individuele professionele relaties. Het vult je algemene voorwaarden aan en zet uiteen onder welke voorwaarden iemand iets gaat doen.

Overeenkomsten kunnen volgens de wet mondeling tot stand komen. Een schriftelijk document is dus niet verplicht, maar sterk aangeraden. Geen schriftelijke overeenkomst of een onduidelijke overeenkomst hebben, is zeer vaak de reden waarom een discussie naar de rechtbank gaat – en je dus verplicht wordt tijd, geld en energie te steken in iets waar je niet op zit te wachten.

Wij zijn bereikbaar voor zowel grote adviezen en het opmaken van specifieke contracten, als voor kleine vraagjes per telefoon of e-mail tussendoor. Zo kun jij met een gerust hart focussen op je core business.

Overeenkomsten

Vennootschap

Ondernemen is keuzes maken. Start je een vennootschap in een vorm met of zonder rechtspersoonlijkheid, betrek je andere aandeelhouders of zaakvoerders? Wij geven je graag advies.

In een ideale wereld bouwen aandeelhouders en bestuurders altijd samen naar een gezamenlijk doel toe, maar helaas ontstaan er vaak ook conflicten. Ook hier zijn mogelijkheden om op relatief snelle manier een geschil te ontmantelen en het functioneren en voortbestaan van de onderneming te verzekeren. We staan je bij om te doen wat het beste is voor je onderneming én jezelf.

Vennootschap

Incasso

Hard werk hoort te worden vergoed, leveranciers moeten worden betaald. Het is niet meer dan logisch dat je een vlotte betaling van je facturen verwacht, maar jammer genoeg is dat niet altijd het geval.

Wij nemen een hoop administratie uit handen: we sturen een aangetekende ingebrekestelling naar je klant, proberen zoveel mogelijk op minnelijke wijze en zonder gerechtskosten te regelen met als doel het factuurbedrag zo snel mogelijk op jouw rekening te krijgen.

Lukt dit toch niet, dan regelen wij een invordering via de gerechtsdeurwaarder of de rechtbank. Ook hier handelen we zelfstandig, maar houden we jou bij elke stap op de hoogte.

Incasso

Betalingsmoeilijkheden, reorganisatie en faillissement

Betalingsmoeilijkheden kunnen veel oorzaken hebben: misschien heb je een zware professionele tegenslag moeten verwerken, is er een verkeerde inschatting van kosten-baten geweest of heb je problemen gehad met personeel of leveranciers.

Veel financiële problemen – en vooral het uit de hand lopen ervan, met bijkomende kosten – kunnen voorkomen worden als je op tijd de zaken aanpakt.

Samen met jou maken we van een moeilijke situatie het beste: we lijsten openstaande schulden op en proberen met je schuldeisers een afbetalingsplan te regelen. Bij discussies zoeken we naar een pragmatische oplossing om de beste oplossing voor je onderneming te bereiken.

Als een afbetalingsregeling niet mogelijk is, overwegen we samen de opties. Dit kan een gerechtelijke reorganisatie zijn, waar een belangrijke bescherming tegen schuldeisers aan verbonden is. Maar ook een faillissement hoeft geen onoverkomelijke ramp te zijn: vaak biedt dit de beste route naar een toekomst met een propere lei. We informeren je over alle belangrijke aspecten en staan je de hele weg bij.

Betalingsmoeilijkheden, reorganisatie en faillissement