De IT-sector is zich steeds meer gaan definiëren als een sterk gespecialiseerd en onmisbaar onderdeel van de maatschappij, ook op juridisch vlak. Waar de wetgeving lange tijd achterbleef, is intussen een grote inhaalbeweging uitgevoerd en zijn ook de toepasselijke regels gespecialiseerd én gevarieerd geworden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de basis van jouw externe werking: de principes waaraan jij je zal houden en waarvan je verwacht dat je handelspartner of klant hetzelfde zal doen.

Ook al gaat het over de typische ‘kleine lettertjes’, onderschat het belang ervan niet: ze kunnen grote gevolgen teweegbrengen. Denk aan de toewijzing van intellectuele eigendom zoals software, mogelijkheden om een samenwerking op te zeggen of je prestaties te schorsen en een website (tijdelijk) offline te halen, een definitie van overmacht,…

Wij maken er een punt van om heldere, begrijpelijke algemene voorwaarden op te maken. Op die manier heb je een handig werkdocument, waarbij iedereen van in het begin weet waar hij aan toe is.

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten

Offertes, orders, contracten, overeenkomsten,… Het zijn allemaal synoniemen voor hét fundament van je professionele relaties. Het vult je algemene voorwaarden aan en zet uiteen onder welke voorwaarden iemand iets gaat doen.

Overeenkomsten kunnen volgens de wet mondeling tot stand komen. Een schriftelijk document is dus niet verplicht, maar sterk aangeraden. Geen schriftelijke overeenkomst of een onduidelijke overeenkomst hebben, is zéér vaak de reden waarom een discussie naar de rechtbank gaat – en je dus verplicht wordt tijd, geld en energie te steken in iets waar je niet op zit te wachten.

Zeker voor samenwerkingen in IT zijn dergelijke contracten belangrijk: denk aan SaaS-overeenkomsten of Service Level Agreements met duidelijke afbakening van jouw support-uren, de omvang van hosting- en cloudopslagdiensten,… De implementatie van privacybescherming en de GDPR zijn hier niet los van te denken.

Wij zijn bereikbaar voor zowel grote adviezen en het opmaken van specifieke contracten, als voor kleine vraagjes per telefoon of e-mail tussendoor. Zo kun jij met een gerust hart focussen op je core business.

Overeenkomsten