19 april 2022
3 min.

Een zaak opstarten bij de rechtbank: je verwacht een dure, logge procedure waarbij het lang duurt voordat er een oplossing uit de bus komt. Maar wist je dat de rechtbank ook een mogelijkheid aanbiedt om een geschil op te lossen die op zeer korte termijn kan slagen en bovendien volledig gratis is? We hebben het over de minnelijke schikking, ook wel oproeping in verzoening genoemd.

Stel dat je een betaling moet ontvangen, maar je vele telefoontjes en misschien zelfs een aangetekende brief hebben geen resultaat. Het gaat over een redelijke som, maar de kosten die je moet maken om naar de rechtbank te stappen (dagvaarding, rolrecht, advocaat,…) doen je twijfelen of het wel de moeite waard is. Het verhaal is nog wat delicater als die wanbetaler naaste (of minder naaste) familie is. Of je hebt een zware discussie met je bovenbuur over het nachtlawaai dat hij veroorzaakt in het appartementsgebouw, maar wil de relatie ook niet helemaal doen verzuren door een dagvaarding in zijn bus te laten duwen: je moet nadien toch nog altijd samenleven…

Een rechter heeft niet alleen de taak om geschillen te beslechten en met een vonnis een eigen, dwingend oordeel te vellen. Een rechter moet ook altijd proberen om de partijen in een geschil met elkaar te verzoenen, voor zover dit mogelijk is. De ideale omstandigheid hiervoor is de oproeping in verzoening.

Door eenvoudigweg een brief te sturen naar de rechtbank met jouw contactgegevens, de contactgegevens van je ‘tegenpartij’ en een samenvatting van het probleem, start je dit mini-traject voor de rechter. Iedereen wordt vervolgens per brief uitgenodigd om op een bepaalde dag aanwezig te zijn op de rechtbank en op een informele manier zijn of haar verhaal te doen. De rechter luistert en probeert iedere partij aandacht te doen hebben voor elkaars ergernissen of bezorgdheden, zonder zelf een mening op te leggen. De rechter kan een grote meerwaarde bieden door te wijzen op bepaalde juridische aandachtspunten, waardoor de standpunten weleens genuanceerd kunnen worden.

Als er tijdens zo een samenkomst een akkoord wordt bereikt, wordt er een schriftelijk document van opgemaakt (‘proces-verbaal’) dat de waarde van een vonnis heeft. Dit is eigenlijk een contract, bekrachtigd door een rechter, waar niet van afgeweken kan worden. Als het niet nageleefd wordt, kan de inhoud ervan afgedwongen worden zonder dat er nog een rechter in het dossier moet tussenkomen.

Wordt er geen akkoord bereikt, dan wordt dit eenvoudigweg zo genoteerd en gebeurt er verder niets. Het is dan verder aan de partijen om het gewenste initiatief te nemen, bijvoorbeeld om alsnog te dagvaarden. Dezelfde rechter zal het dossier opnieuw bekijken, maar zal dan zelf beslissen wat de uitkomst is.

De minnelijke schikking heeft dus heel wat voordelen: het kost niets, geeft de mogelijkheid om op informele wijze voor de rechter te komen zonder dat deze zijn oordeel oplegt en kan soms de ideale manier zijn om de partijen wakker te schudden en aan te geven: dit is een laatste kans om tot een vrijwillige regeling te komen.

Zit je met een delicaat conflict waarbij je liever een ‘echte’ gerechtelijke procedure vermijdt? Er zijn heel wat mogelijkheden om een conflict aan te pakken: lees bijvoorbeeld ook eens ons artikel over onderhandelen en bemiddelen.

Contacteer ons gerust voor een eerste advies, waarbij we samen kijken welke manier de beste is om het probleem aan te pakken.