Het kantoor is gesloten van 12 tot en met 14 juni.

Laat gerust een bericht achter, we volgen dit nadien zo snel mogelijk op.

28 juni 2022
2 min.

De wetgeving over mede-eigendom, in het bijzonder die bij appartementen, werd in 2018 grondig herzien. Daarnaast wordt het overkoepelende Burgerlijk Wetboek, waar het appartementsrecht deel van uitmaakt, al gedurende enkele jaren grondig vernieuwd. Sinds 1 september 2021 is ook dit gedeelte herzien, waarbij enkele wijzigingen zijn doorgevoerd.

We bekijken samen met jou graag even de belangrijkste aanpassingen.

Recht op veranderingswerken in de gemeenschappelijke delen

Een appartementseigenaar heeft het recht om op zijn kosten veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke delen voor zover deze werken dienen om de infrastructuur (energie, water of telecommunicatie) te verbeteren. Dit recht is zeer belangrijk in het licht van de recente overheidsmaatregelen om de verkoop van elektrische wagens te doen toenemen. Als eigenaar heb je dus het recht om in de gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld de garage, kabels en een laadpaal te laten installeren om deze wagen op te laden.

De werken mogen geen financieel nadeel berokkenen voor de andere eigenaars. Belangrijk is wel dat de eigenaar die de installatie betaalt ook eigenaar van de aangebrachte nieuwigheden, zoals de laadpaal, blijft.

Reglement van interne orde

De nieuwe wetgeving voorziet in de mogelijkheid om een reglement van interne orde op te maken waarin bepaalde nuttige, maar niet wettelijk verplicht in de basisakte of reglement van mede-eigendom op te nemen afspraken, kunnen worden opgenomen.

Dit reglement van interne orde kan een zeer nuttig werkinstrument voor de vereniging van mede-eigenaars zijn, aangezien het zonder tussenkomst van een notaris en het registratiekantoor kan worden opgemaakt en dus ook veel sneller kan worden aangepast indien nodig.

Schrapping van het reservekapitaal

Een vereniging van mede-eigenaars bouwt in normale omstandigheden twee potjes op: een werkkapitaal, waarmee de terugkerende uitgaven zoals verwarmings- en verlichtingskosten worden betaald, en een reservekapitaal, een spaarpot die moet dienen voor uitzonderlijke of onverwachte uitgaven zoals de vernieuwing van de lift.

De nieuwe wet laat toe dat er geen reservekapitaal wordt aangelegd wanneer 4/5de van de stemmen in de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars dit beslist.

De wetgever lijkt meer zelfstandigheid en vrije keuze aan de eigenaars te hebben willen geven, maar toch is het belangrijk om voorzichtig te handelen: wanneer er plots grote kosten ontstaan, is het toch belangrijk een financiƫle reserve te hebben om op terug te vallen. Is deze er niet, dan moet er plots op zeer korte tijd veel geld verzameld worden bij de verschillende mede-eigenaars.

Ben je mede-eigenaar in een appartementsgebouw en twijfel je aan je rechten en plichten? Stuur ons een bericht en we kijken samen met jou graag na of de interne afspraken nog up to date zijn met de nieuwe wetgeving.