Een fout is snel gebeurd, kan snel schade met zich meebrengen en kan in veel verschillende omstandigheden voorkomen: je werk als architect blijkt in de praktijk niet zo waterdicht als je gehoopt had, een klant valt over losliggend fruit tussen je winkelrekken of een paard uit je wei slaat op hol en vlucht de openbare weg op.

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

Of je nu verantwoordelijke of slachtoffer bent: we gaan samen met jou na wie aansprakelijk is voor de geleden schade en wat de gevolgen kunnen zijn. We sturen zoveel mogelijk aan op een minnelijke oplossing van het probleem, zodat elke partij zo snel mogelijk geholpen is. We gaan na of je verzekeringsmaatschappij tussenkomt in de schade en verdedigen je voor de rechtbank.

We ontzorgen je in aansprakelijkheidskwesties over:

  • architect en aannemer;
  • beroepsaansprakelijkheid;
  • dieren;
  • gebouwen en voorwerpen;
  • aangestelden;
  • kinderen;
  • ...

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.